Η εταιρία easy concept δραστηριοποιείται στο mystery shopping, στο kitchen αυdit, στον καθαρισμό επαγγελματικών και οικιακών χώρων και στην εμπορία ιατρικών προϊόντων.

EASYCONCEPT 

Η εξειδίκευσή των στελεχών μας στο mystery shoppίng από το 1998, η καινοτομία μας στο kίtchen audit από το 2005 και οι εκατοντάδες ευχαριστημένων πελατών είτε από τον ποιοτικό καθαρισμό των επαγγελματικών ή οικιακών τους χώρων, είτε από την προμήθεια των ιατρικών μας προϊόντων, μας καθιστούν πρωτοπόρους στους τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε.

mystery shopping

kitchen audit

καθαρισμός επαγγελματικών και οικιακών χώρων

εμπορία ιατρικών προϊόντων

Εξειδίκευσή στο mystery shoppίng από το 1998

Έμφαση στην καινοτομία στο kίtchen audit από το 2005

Εκατοντάδες ευχαριστημένοι πελάτες επαγγελματικών ή οικιακών χώρων.

Πρωτοπορία σε όλους τους τομείς δραστηριότητας